Post doctoral Fellows

1) Dr. Vaibhav Pandya 2) Dr. Reema Banarjee 3) Dr. Aditi Ambekar 4) Dr. Sneha Bansode

 

PhD Fellows

1. Gouri Patil

2. Shakutala Bai

3. Prachi Whalke

4 Rajeshwari Rathore

Women Scientist

1. Amrita Ghosh

Project Fellows

 1) Meera Chaurasiya 

Alumni Members

1. Dr. Hemangi Bhonsle 2. Dr. Ashok Chougale 3. Dr. Suresh Kesavan 4.  Dr. Swapnil Bhujbal 5. Dr. Sachin Kote 7. Dr. Santosh Bhosale 8. Mr.Mandar Zambre 9. Ms. Alpana Singh 10. Dr. Nandini Sahasrabudhe 11. Dr. Srikanth Warkad 11. Dr. Arvind Korwar 12. Dr. Yogesh Kolekar 13. Dr. Sandeep Golegaonkar, 14. Arati Deshmukh , 15) Dr. Rubina Kazi, 16) Dr. Kedar Batkulwar, 17) Dr. Sheon Mary, 18) Shweta Bhat,  19) Ms. Rahmi Godbole, 20) Akshay