Scientist - Research Area

No Scientist     Unit Contact Number +91 20 2590xxxx Short Profile Website Email: xxxx@ncl.res.in
1 Dr.Akkattu T. Biju

2441 at.biju
2 Dr.Ambade Ashootosh

3221 av.ambade
3 Dr.Amitava Das

2385 a.das
4 Dr.Amol A. Kulkarni

2153 aa.kulkarni
5 Dr.Anil Kumar

2278 a.kumar
6 Dr.Anjanikumar Varma

2178 aj.varma
7 Dr.Anu Raghunathan

3067 anu.raghunathan
8 Dr.Anuya Nisal

3013 aa.nisal
9 Dr.Arumugam Sudalai

2547 a.sudalai
10 Dr.Arup Kumar Rath

3054 ak.rath
11 Dr.Asha S.K.

2062 sk.asha
12 Dr.Ashish K. Lele

2178 ak.lele
13 Dr.Ashish V. Orpe

2749 av.orpe
14 Dr.Ashok Giri

2710 ap.giri
15 Prof.Ashwini Kumar Nangia

ak.nangia
16 Dr.Asish K. Bhattacharya

+91 20 2590 2309 ak.bhattacharya
17 Dr.Asmita Prabhune

2239 aa.prabhune
18 Dr.B Garnaik

2304 b.garnaik
19 Dr.B L V Prasad

2013 pl.bhagavatula
20 Dr.B. Senthilkumar

2543 b.senthilkumar
21 Dr.Benudhar Punji

2733 b.punji
22 Dr.Bhushan P. Chaudhari

2226 bp.chaudhari
23 Dr.C. G. Suresh

2236 cg.suresh
24 Dr.C. K. John

2231 ck.john
25 Dr.Chavan N. N.

3008 nn.chavan
26 Dr.Chepuri V. Ramana

2577 vr.chepuri
27 Dr.Chetan Gadgil

2163 cj.gadgil
28 Dr.Chinnakonda S. Gopinath

2043 cs.gopinath
29 Dr.D. Srinivasa Reddy

2445 ds.reddy
30 Dr.DA Dhobale

+91 20 2590 2064 da.dhoble
31 Dr.Darbha Srinivas

2018 d.srinivas
32 Dr.Dattatray Late

dj.late
33 Dr.Dhanasekaran Shanmugam

2719 d.shanmugam
34 Dr.Dhiman Sarkar

2860 d.sarkar
35 Dr.Durba Sengupta

2408 d.sengupta
36 Dr.E.Deenadayalan

2741 e.deenadayalan
37 Dr.Eeshwaraiah Begari

2057 e.begari
38 Dr.Ekambaram Balaraman

2144 eb.raman@
39 Dr.G. J. Sanjayan

2082 gj.sanjayan
40 Dr.Gurunath Suryavanshi

2396 gm.suryavanshi@ncl.res.in
41 Dr.Guruswamy Kumaraswamy

2182 g.kumaraswamy
42 Dr.GVN Rathna

3033 rv.gundloori
43 Dr.H. V. Thulasiram

2478 hv.thulasiram
44 Dr.Hanumant B. Borate

2546 hb.borate
45 Dr.Harshawardhan Pol

2740 hv.pol
46 Prof.Hema Mithra

hemamithra
47 Dr.Janardan Kundu

3049 j.kundu
48 Dr.Jancy Abraham

2157 j.abraham
49 Dr.Jayant Gajbhiye

2576 jm.gajbhiye
50 Dr.Jayaraj Nithyanandhan

3050 j.nithyanandhan
51 Dr.K. Krishnamoorthy

3075 k.krishnamoorthy
52 Dr.Kadhiravan Shanmuganathan

2173 k.shanmuganathan
53 Dr.Kavita Joshi

2476 k.joshi
54 Dr.Kiran A. Kulkarni

2720 ka.kulkarni
55 Dr.Kiran Pandare

kv.pandare
56 Dr.Koteswara V.

2217 v.koteswara
57 Dr.Kumar Vanka

2083 k.vanka
58 Dr.Leelavati Narlikar

3076 l.narlikar
59 Dr.M Karthikeyan

2483 m.karthikeyan
60 Dr.M. Muthukrishnan

2284 m.muthukrishnan
61 Dr.M. S. Shashidhar

2055 ms.shashidhar
62 Dr.Mahesh J Kulkarni

2541 mj.kulkarni
63 Dr.Mahesh S. Dharne

2456 ms.dharne
64 Dr.Manjusha V. Shelke

2308 mv.shelke
65 Dr.Manohar V. Badiger

2187 mv.badiger
66 Dr.Meitram Niraj Luwang

2950 mn.luwang
67 Dr.Moneesha Fernandes

2084 m.dcosta
68 Dr.Mrs. Mrudul V. Shirgurkar

2700 mv.shirgurkar
69 Dr.Mugdha Gadgil

2433 mc.gadgil
70 Dr.Narendra Kadoo

2724 ny.kadoo
71 Dr.Narshinha P. Argade

2333 np.argade
72 Dr.Nayana Vaval

2499 np.vaval
73 Dr.Neelima Iyer

2015 ns.iyer
74 Dr.Neetu Singh

3001 neetu.singh
75 Dr.Nilesh A Mali

2176 na.mali
76 Dr.Nitin S. Tewari

ns.tewari
77 Dr.Nitin T. Patil

2575 n.patil
78 Dr.P. A. Joy

2273 pa.joy
79 Dr.Pankaj Doshi

p.doshi
80 Dr.Pankaj Poddar

2580 p.poddar
81 Dr.Paresh L. Dhepe

2024 pl.dhepe
82 Dr.PG Shukla

pg.shukla
83 Dr.Pradeep Kumar, FNA

2050 pk.tripathi
84 Dr.Pradip Maity

2420 p.maity
85 Dr.Prakash Wadgaonkar

2306 pp.wadgaonkar
86 Dr.Prashant P Barve

2342 pp.barve
87 Dr.Preeti Nigam Joshi

2443 ph.joshi
88 Dr.Premnath Venugopalan

v.premnath
89 Dr.R. Nandini Devi

2271 nr.devi
90 Dr.Rajesh G. Gonnade

2225 rg.gonnade
91 Dr.Rajnish Kumar

2734 k.rajnish
92 Dr.Ram Rup Sarkar

3040 rr.sarkar
93 Dr.Rambabu Dandela

+912025902087 r.dandela
94 Dr.Ramchandra Gadre

2348 rv.gadre
95 Dr.Ravi P. Singh

2575 ravi.ps
96 Dr.Ravindar Kontham

2301 k.ravindar
97 Dr.S. Mayadevi

2167 s.mayadevi
98 Dr.Sachin B. Agawane, (Ph.D.)

2714 sb.agawane
99 Dr.Sailaja Krishnamurty

+912025903052 k.sailaja
100 Dr.Sakya S. Sen

2052 ss.sen
101 Dr.Samir H. Chikkali

3145 s.chikkali
102 Dr.Sandip S. Shinde

2329 ss.shinde
103 Dr.Sanjay Nene

2347 sn.nene
104 Dr.Sanjay P. Kamble

2732 sp.kamble
105 Dr.Santhosh Babu Sukumaran

2330 sb.sukumaran
106 Dr.Santosh B. Mhaske

2440 sb.mhaske
107 Dr.Santosh Kumar Jha

2588 sk.jha
108 Dr.Sarika Maitra Bhattacharyya

3144 mb.sarika
109 Dr.Satyanarayana Chilukuri

2019 sv.chilukuri
110 Dr.Sayam Sen Gupta

2747 ss.sengupta
111 Dr.Sayan Bagchi

3048 s.bagchi
112 Dr.Selvaraj Kaliaperumal

2262 k.selvaraj
113 Dr.Shafeek Abdul Rashid Mulla

2316 sa.mulla
114 Dr.Shatabdi Porel Mukherjee

2068 sp.mukherjee
115 Dr.Shubhangi B Umbarkar

2044 sb.umbarkar
116 Dr.Sreekumar Kurungot

2566 k.sreekumar
117 Dr.Subashchandrabose Chinnathambi

2232 s.chinnathambi
118 Dr.Subhash P. Chavan

2289 sp.chavan
119 Dr.Suresh Bhat

2154 sk.bhat
120 Dr.Suresh Gokhale

2291 sp.gokhale
121 Dr.Suresh Iyer

2386 s.iyer
122 Dr.Sureshkumar Ramasamy

2797 s.ramasamy
123 Dr.Syed G Dastager

2505 sg.dastager
124 Dr.T.G.Ajithkumar

2569 tg.ajithkumar
125 Dr.T.Raja

2006 t.raja
126 Dr.Udaya Kiran Marelli

2563 m.udayakiran
127 Dr.Ulhas K. Kharul

2180 uk.kharul
128 Dr.Urmil J. Mehta

2217 uj.mehta
129 Dr.Utpal Das

2303 u.das
130 Dr.Vaijayanti A. Kumar

va.kumar
131 Dr.Venkat Panchagnula

2194 v.panchagnula
132 Dr.Vijay Bokade

2458 vv.bokade
133 Dr.Vijayamohanan Pillai

vk.pillai
134 Dr.Vinay M. Bhandari

2171 vm.bhandari
135 Dr.Vincent Paul

2443 vp.swamy
136 Dr.Vinod C Prabhakaran

2086 cp.vinod
137 Dr.Vrushali H. Jadhav

2275 vh.jadhav
138 Dr.Wafia Masih

2758 ws.masih